Kort om oss

PreZero är en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering, oavsett typ av restmaterial eller verksamhet. Tillsammans med våra kunder bidrar vi till den cirkulära ekonomin och en mer hållbar framtid. 

Hållbar återvinning på lokal, regional och global nivå 

PreZero erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. Vi samlar in och hanterar restmaterial från våra kunders verksamhet genom återvinning och/eller energiutvinning. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta.

Vi är en del av det internationella miljöföretaget PreZero med huvudsäte i Tyskland och verksamhet i 11 länder. I Sverige finns vi på ca 60 platser, vi har cirka 1 200 medarbetare, fler än 50 återvinnings- och mottagningsanläggningar, och vi sköter avfallshanteringen i ett 40-tal svenska kommuner. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Vår verksamhet skapar inte bara värde för de kunder vi levererar återvinningstjänster till, utan även för tillverkningsindustrin och energisektorn genom att vi förädlar avfall till värdefull returråvara för nyproduktion. Tillsammans bidrar vi till den cirkulära ekonomin.