Hushållsavfall

Återvinningstjänster för bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus

En ökad klimatmedvetenhet ställer högre krav på er gemensamma återvinning. Det kan kännas som en utmaning, men ett stökigt och illaluktande soprum kan snabbt förvandlas till ett praktiskt återvinningsrum.

Så hjälper vi er att göra skillnad genom återvinning 

Tillsammans med oss kan ni få en genomtänkt återvinningslösning som förenklar för de boende att återvinna och på så sätt bidra till en hållbar framtid. Ni får en välplanerad sorteringslösning för både nya och befintliga utrymmen och för att förenkla återvinningen får ni även tydligt informationsmaterial till de boende. En bra återvinning betyder ofta sänkta kostnader för den totala avfallshanteringen då ökad källsortering ger mindre mängd sopor som går till förbränning. Läs mer om hur hushållsavfall kan återvinnas här.

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster