Samarbetspartner inom återvinning

Med fokus på miljö och ekonomi tar vi ett helhetsgrepp om er återvinning och avfallshantering. Utifrån vårt perspektiv är restmaterial en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid med cirkulär ekonomi.

Beställ container online

Vi hämtar och hanterar ditt avfall. Välj fast pris i 5 dagar, eller rörligt pris så länge du behöver den. Tömningar kan du också boka smidigt online.

Beställ här
Våra tjänster

PreZero erbjuder tjänster och utrustning för att underlätta och effektivisera din återvinning och avfallshantering.

Se våra tjänster

Några av våra samarbetspartners