Återvinningstjänster för service- och tjänsteföretag

En stökig pappersåtervinning eller opraktisk avfallshantering kan förbättras med smarta återvinningslösningar. Vi har erfarenhet från tusentals kvadratmeter av inom- och utomhusmiljöer och vet vad som krävs för att skapa ordning och hållbarhet i stora och små företag.

Ett samarbete för ökad hållbarhet och lönsamhet 

Vi vill hjälpa våra kunder att stärka deras hållbarhetsprofil. Detta gör vi genom att bland annat effektivisera återvinningen med smart källsortering som inte tar onödig plats eller försvårar den dagliga verksamheten. Tillsammans ser vi till att källsorteringen blir en naturlig del av ert arbete genom att placera ut den där materialet uppstår. 

En bra återvinning betyder ofta sänkta kostnader för den totala avfallshanteringen eftersom en ökad källsortering ger mindre mängd avfall som går till förbränning. Ni kommer kunna lägga mer tid och pengar på er kärnverksamhet samtidigt som ni blir mer hållbara.  

Vi arbetar efter vår metod miljöcirkeln®: 

  1. Inventering och analys av er avfallshantering 
  2. Optimering av ny och effektiv återvinningslösning anpassad för er verksamhet 
  3. Sortering och riktlinjer för säkerställande av avfallets/materialets kvalitet 
  4. Hantering och hållbar transport till förädling av nya resurser 
  5. Rapportering, statistik och återkoppling om samarbetet 

Läs mer om vår återvinningsmetod miljöcirkeln®.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

  • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
  • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
  • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
  • Källsortera - vår sorteringsguide för enkel hantering av alla typer av material. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster