Farligt gods

Styckegodshantering av farligt avfall

Det finns en mängd olika lagar och regler som ska följas vid hantering av det farliga avfall som uppstår i en verksamhet. Vi hjälper er att ta hand om avfallet hela vägen från inventering till avsättning, oavsett om det gäller mindre styckegods eller större volymer.

Säker sortering och förvaring  

Tillsammans går vi igenom vilka farliga ämnen/material som uppstår i er verksamhet, och dokumenterar det. Vi förtydligar och tar fram siffror på de olika mängder farligt avfall som uppstår. Denna typ av genomgång och sortering underlättar en miljöanpassad behandling och möjliggör förädling av materialet. Farligt avfall är ofta brandfarligt vilket är viktigt att ha i åtanke vid förvaring på plats hos er innan det avhämtas. Givetvis bistår vi i denna översyn.  

Korrekt dokumentation och transport  

När farligt avfall hanteras i en verksamhet kräver myndigheter och behandlingsföretag att det finns upprättat avfallsdeklaration och statistik. Farligt avfall och farligt gods kräver dessutom nödvändiga tillstånd och transportdokument, det måste klassificeras och förpackas korrekt. Allt detta kan vi hjälpa till med. 

Vi hjälper er med:  

  • sortering 
  • förvaringsbehållare
  • dokumentation 
  • transport 
  • omhändertagande 
  • miljöriktig destruktion
Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster