Evenemang

Återvinningstjänster för evenemang

Med stora mängder varierat avfall och begränsat utrymme för avfallshanteringen kan återvinning vara en utmaning. Men med oss som samarbetspartner kan vi tillsammans skapa en smart återvinningslösning för alla typer av evenemang som samtidigt förbättrar er hållbarhetsprofil.

Hur vi effektiviserar ert evenemangs återvinning 

Tillsammans planerar vi var återvinningsplatserna ska vara och hur de ska utformas för att på bästa sätt passa besökarnas behov och era önskemål. Ni får en lösning baserad på vilka material som ska sorteras ut, vilka behållare som ska användas och hur ofta tömning ska ske. Vi ser även till att era funktionärer utbildas och förses med ett bra informationsmaterial. Vi sänker er totalkostnad för avfallshanteringen och gör det enklare för både besökare och funktionärer att sortera rätt. Givetvis tillhandahåller vi den utrustning som behövs. 

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster