Vår historia

Med en lång historia kommer lång erfarenhet. Vår verksamhet har funnits sedan slutet av 1800-talet och vi är i ständig utveckling.

Från häst och vagn till ett modernt aktiebolag

PreZero i Sverige har en lång historia sprungen ur flera två bolag med liknande affärsidéer – det ena, Sellbergs, startade redan på 1880-talet i Stockholm med att samla in hushållsavfall med häst och vagn; och det andra, Skånemiljö (senare Miljöservice), bildades i Skåne på 1970-talet.

År 2001 skedde en fusion mellan Sellbergs och företaget Miljöservice (bildat 1978 under namnet Skånemiljö) som ägdes av det franska företaget SITA, och SITA Sverige AB bildades. År 2015 fick vi namnet SUEZ Recycling AB, i och med att alla företag som då ingick i den globala SUEZkoncernen (däribland SITA) bytte namn till SUEZ.

Vi är PreZero

Under år 2020 förvärvade den tyska koncernen Schwarz Group den svenska verksamheten och sedan början av år 2021 verkar vi under det nuvarande och gemensamma namnet PreZero som är miljödivisionen inom Schwarzkoncernen.

prezero-foretagshistoria.png

Läs mer om PreZero