Vår historia

Med en lång historia kommer lång erfarenhet. Vår verksamhet har funnits sedan slutet av 1800-talet och vi är i ständig utveckling.

Från häst och vagn till ett modernt aktiebolag 

SUEZ i Sverige har en lång historia sprungen ur flera två bolag med liknande affärsidéer – det ena, Sellbergs, startade redan på 1880-talet i Stockholm med att samla in hushållsavfall med häst och vagn; och det andra, Skånemiljö (senare Miljöservice), bildades i Skåne på 1970-talet.

Till vår historia hör även globala företag. Compaignie Universelle du Canal de SUEZ, grundades 1858 i samband med byggandet av Suez-kanalen. Företaget förenades 1997 med Lyonnaise de Eaux (SITA).

Dessa bolag fusionerades i början av 2000-talet och bildade SITA Sverige AB. Företaget var verksamt i ca 15 år under namnet SITA, fram till 2015 då vi bytte namn till SUEZ Recycling AB.

 

 

 

Läs mer om PreZero