Prezeros historia

Vår historia – ett ungt företag med lång erfarenhet

I PreZero ryms över 100 år av internationell erfarenhet och innovation. Det som idag är ett av världens och Sveriges mest innovativa företag inom återvinning började blygsamt – med en matbutik och en hästdragen sopvagn.

Från häst och vagn till ett modernt och innovativt bolag

 • 1882 startar Sellbergs häståkeri. 1928 började de samla in hushållsavfall med häst och vagn i Stockholm.
 • 1930 startar Lidl & Schwarz KG.
 • 1973 öppnar den första Lidl-butiken.
 • 1978 bildas Skånemiljö, som senare byter namn till Miljöservice.
 • 2001 bildas SITA Sverige AB genom en sammanslagning av Sellbergs och Miljöservice. Huvudägare är franska SUEZ.
 • 2009 bildas GreenCycle.
 • 2015 byter alla företag inom SUEZ-koncernen namn. Den svenska verksamheten blir SUEZ Recycling AB.
 • 2018 lanserar GreenCycle onlinetjänsten PreZero.
 • 2019 bildas PreZero.
 • 2020 förvärvar PreZero-koncernen den svenska SUEZ-verksamheten.
 • Sedan 2021 verkar den svenska verksamheten under namnet PreZero Recycling AB.

Vårt namn är vårt fokus - PreZero

Vår framtidsvision är en värld där de inte finns några oanvändbara restmaterial. För att nå dit behöver vi maximera återvinningen och skapa cirkulära system där någons avfall förädlas till någon annans råvara och resurs. Det är här vi har vårt fokus. Idag återvinner och förädlar vi nästan allt avfall vi hanterar, det vill säga att vi är på nästan noll. Vi är PreZero helt enkelt. Nästan noll avfall är en bra start – men det är inte något vi nöjer oss med. Därför verkar vi, i allt vi gör, för en framtid med Zero Waste.

Läs mer om PreZero