Hyra container

Sedimenteringscontainer

Med en sedimenteringscontainer renar vi förorenat vatten, exempelvis på byggarbetsplatser där nederbörd medfört vatten i schaktgroparna.

Sedimentering av partiklar

I förorenat vatten förekommer ibland partiklar och andra ämnen som vanligtvis inte får släppas ut till kommunens ledningsnät eller vattendrag. En sedimenteringscontainer används för rening av dessa partiklar och som oljeavskiljare av oljeförorenat vatten.

En sedimenteringscontainer är enkel att använda och mycket anpassningsbar för både för små och stora arbetsplatser och olika vattenflöden och föroreningar. Flera containrar kan i sin tur sammankopplas för ökad kapacitet.

Provtagning av förorenat vatten

Innan det renade vattnet släpps vidare, exempelvis till kommunens ledningsnät, kan PreZero som tilläggstjänst provta och låta analysera vattenkvaliteten hos ackrediterat laboratorium.

Arbetsskor