Konsultation återvinning

Miljökonsulttjänster

Miljöinventering, utredning av förorenad mark, tillståndsärenden och miljöutbildningar kan vara nödvändiga och viktiga insatser i en verksamhet. Men ibland räcker varken tid eller kunskap till. Vi erbjuder en rad miljökonsulttjänster inom återvinnings- och miljöområdet som kan avlasta och hjälpa er.

Med lång erfarenhet av miljökonsultation inom både den privata och den offentliga sektorn utför vi de flesta typer av uppdrag - från små uppgifter till större projekt. Här följer tre av våra konsultområden.  

Inventering och undersökning av förorenad mark  

Vi har stor kunskap inom området fömarksaneringstjänster och kan erbjuda bl.a. undersökning och provtagning av markområden i samband med fastighetsförvärv. Om ni behöver inventering av byggnader inför rivning och ombyggnationer kan vi hjälpa till även med det. Vi genomför utredningar aförorenad mark och är även verksamma inom olika typer av saneringsentreprenader. 

Noggrann säkerhetsrådgivning 

Genom vårt säkerhetsrådgivarteam erbjuder vi konsulttjänster inom farlig godshantering. En säkerhetsrådgivare ser till att lagstiftningen inom farligt godsområdet efterlevs, att olyckor förebyggs genom säkra rutiner, att personalen som hanterar farligt gods är utbildade, samt ger råd till företagsledningen inom området.  

Skräddarsydd utbildning 

Vi erbjuder utbildningar inom t.ex. miljökunskap, kemikaliehantering, avfallshantering samt återvinning och hantering av farligt gods. Utbildningarna skräddarsys efter era specifika önskemål och behov och sker på plats hos er. 

Vi kan även hjälpa er med:  

  • miljöinventeringar av byggnader 
  • inventering, undersökning, riskbedömning avförorenad mark 
  • säkerhetsrådgivning inom farligt gods
  • utbildningar inomfarligt avfall, återvinning m.m. 
  • miljörapporter
  • tillstånds- och anmälningsärenden
  • kemikalieinventering
Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster