Avfallsinventering

Avfallsinventering

En bättre sortering av avfall gör er inte bara mer hållbara, ofta sänks även era kostnader. Vi kan hjälpa er att nå dit.

Råd och rekommendationer för en mer effektiv återvinning  

Vi vägleder er i hur ni kan få en bättre, mer ekonomisk och effektiv avfallshantering. Vi genomför en komplett avfallsinventering och ser till att hitta en hållbar återvinningslösning som är anpassad för era behov. Ni får bildbevis och en procentfördelning av er materialsammansättning så att vi ser var vi tillsammans behöver göra ytterligare punktinsatser.   

I avfallsinventeringen ingår: 

  • utbildning och avfallsplanering 
  • planering av avfallsflöden och utrustning 
  • sorteringsinformation
  • tydligt skyltprogram med källsorteringsanvisningar
Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster