Plockanalys

Plockanalys

Med hjälp av en plockanalys kan vi skräddarsy er återvinningshantering för just er verksamhets avfall.

Analysera avfallet och anpassa återvinningen  

Vi kan utföra en plockanalys av ert avfall för att ytterligare förfina ert hållbarhetsarbete, om önskemål och behov finns. Vi kommer överens om vilken period eller vilket antal tömningar analysen ska baseras på, samt syftet med arbetet. Efter analysen får ni information och statistik kring ert avfall samt regelbundna uppföljningsmöten. 

I plockanalysen ingår: 

  • insamling av material 
  • analys av materialet 
  • återkoppling med rekommendationer och statistik för förbättrad återvinning
Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster