Rikstäckande tjänster

Har ert företag verksamhet på flera orter i landet? Då kan det vara en god idé att ha samma återvinning- och avfallsentreprenör för alla era verksamheter.

Rikstäckande helhetslösning 

Om ni har en rikstäckande spridning av er verksamhet har vi möjlighet att ge er en helhetslösning - inte bara för behoven runt ert restmaterial utan även för hela er organisation.

Det ger bland annat större företag en möjlighet att på ett enhetligt sätt sätta upp handlingsplaner och mål för hållbar avfallshantering tillsammans med en enda samarbetspartner. Tillsammans kan vi hitta förbättringsområden och mäta hållbar framgång.

En hållbar samarbetspartner 

Vi erbjuder effektiva avfalls- och återvinningslösningar med fokus på kundens behov och långsiktig hållbarhet. I vår vardag är kundnytta lika med miljönytta. Vi tar hand om allt restmaterial från er verksamhet och förädlar det genom återvinning och/eller energiutvinning. Vårt mål är att erbjuda er de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv. 

Vi finns tillgängliga oavsett var i Sverige. Med vår etablering på drygt 60 orter blir både närvaron vid frågor och assistans, liksom transporter av material till återvinning hållbar då avstånden inte är alltför långa. Genom att välja oss får ni en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Samtidigt drar ni nytta av vår erfarenhet som Europas ledande aktör inom avfallshantering.

Vi hjälper ert företag med bland annat:

  • Översyn och optimering av avfallsflöde, tömningsfrekvenser och utrustning
  • Utbildning, skyltning och märkning av utrustning
  • Statistik i digitala PreZerolösningar
  • Rådgivning och konsulttjänster
Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade sidor