Återvinning fordon

Nytänkande återvinning

Arbetet för att möta kundernas behov, både i dag och i morgon, kräver utveckling och nytänkande återvinningslösningar. Samtidigt bidrar vi och våra arbetsmetoder till ett mer hållbart samhälle.

Kundnytta är miljönytta  

På PreZero tar vi ansvar för att alla delar som kan bidra till en mer hållbar återvinning och avfallshantering tas i beaktande. Det innebär att vi ständigt söker nya smarta lösningar som leder till att vi kan förädla våra kunders avfall till värdefull råvara på ett så hållbart sätt som möjligt. Och våra kunder ska, oavsett verksamhet, alltid känna sig trygga med att vi informerar, utbildar och ger råd i samtliga delar som berör hantering av restmaterial. På så sätt kan vi effektivisera våra kunders återvinning och därigenom bidra till ett mer hållbart samhälle i stort. Vi har därför förmånen att kunna säga att för oss är kundnytta lika med miljönytta.  

Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Läs mer om PreZero