Glasåtervinning

Hållbar återvinning

För att världen ska kunna möta utmaningarna på miljö- och klimatområdet krävs en omställning – från linjära flöden av resurser till cirkulära.