Spårbarhet av riskavfall med RASIT

Om ni vill ha möjlighet att spåra känsligt avfall såsom riskavfall, mediciner och elektronik är vårt system RASIT lösningen för er.

Fullständig spårbarhet av riskavfall i realtid 

RASIT gör det enkelt för er att följa ert riskavfall och ger er fullständig spårbarhet i realtid. I PreZeros kundportal får ni information om de paket som är under transport till behandling. Rasit registrerar avfall, kvantitet, titel, datum, lagernivåer och på vilken lastbärare ett kolli ligger.  

Systemet ger er fullständig statistik och information, exempelvis för internfakturering och är därigenom ett bra sätt att öka medvetenheten om både miljö och ekonomi. Det gör det också enklare att fördela avfallskostnader mellan olika avdelningar eller företag i en gemensam byggnad. RASIT innebär också att säkerhetsreglerna för transport med farligt gods blir lättare att följa eftersom avfallet kan spåras ned till artikelnivå. Detta innebär att rätt åtgärder kan vidtas på ett mycket tidigt stadium om det sker en olycka eller vid saknat gods.  

RASIT ger er:  

  • en enkel metod för full spårbarhet avriskavfall, exempelvis i händelse av farliga sjukdomar eller olyckor 
  • full insyn i lager
  • komplett grund för intern fakturering 
  • snabb lastning
  • full insyn i hanteringen
  • enkel efterlevnad av säkerhetsregler och lagar 
Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster