Säkerhetsrådgivning om farligt avfall & farligt gods

Alla företag och verksamheter som hanterar och transporterar farligt avfall eller farligt gods har krav på sig att ha en säkerhetsrådgivare anställd eller knuten till sig. Detta kan vi på PreZero hjälpa till med.

Säkerhetsrådgivning anpassad till just er verksamhet 

Våra säkerhetsrådgivare arbetar nära kundens verksamhet och får på så sätt den insyn i företaget som krävs för att veta vilka lagar och regler som berörs. Dessutom kan våra säkerhetsrådgivare även vara behjälpliga med riskanalyser vid verksamhetsförändringar. 

Råd, kontroll och myndighetskontakt 

Säkerhetsrådgivaren ger råd i hur förberedelser, sortering och dokumentering kan göras, dessutom förmedlar de hämtning av det farliga avfallet. Rådgivaren visar er hur avfallet klassas korrekt, dessutom kan de hjälpa till med myndighetskontakter och den analys av det farliga avfallet som krävs. Våra kunder får alltid en rapport över det som gjorts.  

I tjänsten ingår: 

  • expertis
  • dokumentation
  • uppföljning
  • rapportering

Visste ni att...  

Det finns mer än nio miljoner kända kemikalier i Sverige - skadliga ämnen som inte får hamna i avloppet eller i soptunnan. 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster