Återvinningstjänster för tillverkningsindustrin

Det kan vara en utmaning att hitta tid och utrymme för en välfungerande avfallshantering. Vi förstår vad som krävs för att få återvinningen att fungera för såväl stora som små industrier. Tillsammans kan vi skapa smarta återvinningslösningar som både ni och miljön vinner på.

Minskade totalkostnader med smartare återvinning 

Inom tillverkningsindustrin, som genererar stora mängder varierat avfall och som dessutom präglas av ett högt tempo och tydliga processer, är det extra viktigt att avfallshanteringen anpassas efter verksamheten. Ni får en återvinningslösning som hanterar alla typer av material och vi bistår med tydlig skyltning av utrustningen och pedagogisk information till de anställda. 

Vår helhetslösning är enkel att använda, den sänker även totalkostnaden för er avfallshantering och skapar effektivitet i era arbetsflöden. Tillsammans ser vi till att ni har rätt tömningsfrekvens och rätt placering av utrustningen för att minska driftstopp. Vi hämtar ert restmaterial och ser till att det hanteras på ett korrekt miljömässigt sätt.  

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster