Illustration av maskoten PreZero Hero och två fåglar

Kunskap för barn

Vi vill att så många som möjligt ska veta mer om hållbarhet och avfall. Därför är det självklart för oss att även tänka på de yngsta.

Målet är noll avfall – Zero Waste

Med vår maskot PreZero Hero vill vi på ett lekfullt sätt ge barn en introduktion till återvinningsbara kretslopp och avfallshanteringens värld. För oss är avfall en värdefull resurs som ska tas tillvara. Tillsammans kan vi nå målet – noll avfall.

Pysselkul

Svartvit teckning med skräp i en parkmiljö

Det är någon som har slängt en massa avfall på marken! Kan du hitta allt som inte hör hemma i parken?  Ålder 6+  Hämta filen

Illustration med olika typer av skräp - soptunnor för olika typer av skräp

Koppla ihop rätt avfall med rätt återvinningskärl.  Ålder 6+  Hämta filen

Illustrerad siluett av en sopbil med labyrint på bilen
Kan du hitta rätt väg genom labyrinten?  Ålder 8+  Hämta filen

Illustration med miljöarbetare med soptunna och sopbil/baklastare
Färglägg bilden.  Hämta filen

Illustration på tre småfåglar

Färglägg bilden.  Hämta filen