EcoSimplex® - för farligt avfall

Är hanteringen av ert farliga avfall krångligt och tidskrävande? Är det svårt att hålla koll på de olika lagar och regler som finns kring hanteringen av ert farliga avfall? Vi erbjuder en sluten, trygg och säker helhetslösning för hantering av farligt avfall som anpassas till er verksamhet - EcoSimplex®.

Vare sig det handlar om enstaka batterier i en datormus eller många fat med spillolja ute i verkstaden, finns det tydliga föreskrifter för hur det farliga avfallet ska hanteras.

Vi tar hand om helheten åt er. Vi erbjuder en sluten, trygg och säker helhetslösning för hantering av farligt avfall som anpassas till er verksamhet.

EcoSimplex® gör det enklare

Som producent av farligt avfall är ni ansvariga för avfallshanteringen, vilket kan vara både tidskrävande och krångligt. Först och främst måste det farliga avfallet skiljas från övrigt avfall och sedan förvaras på rätt sätt. Ofta är avfallet brandfarligt och det finns krav på utrustning för släckning samt för att kunna hindra och begränsa skador vid brand. Våra låsbara EcoSimplex®-skåp tillhandahåller er just detta.

Exempel på farligt avfall:

  • Spillolja
  • Färgburkar
  • Absorbenter
  • Oljefilter
  • Emulsion
  • Elektronik
  • Aerosoler
  • Lösningsmedel
  • Batterier

Hållbar och regelrätt hantering av farligt avfall

Myndigheter och behandlingsföretag kräver att transportdokument och statistik ska upprättas och redovisas. Även bortskaffande av farligt avfall styrs av särskilda regler. Vi har alla nödvändiga tillstånd inför transporten och när vår kunniga personal hämtar avfallet hos er ser vi till att uppmärkning, klassificering och rätt emballage används. Mot upprättad fullmakt och en första avfallsdeklaration kan vi efter beställd tömning själva tömma skåpet utan att ni behöver vara på plats.

Med vår tjänst EcoSimplex® kan ni känna er trygga med att lagar och regler efterlevs, att det farliga avfallet förvaras, transporteras och hanteras på rätt sätt genom miljöanpassad behandling och återvinning. Dessutom ser vi till att ni har enkel tillgång till all samlad dokumentation och regelbunden statistik via vår kundportal - MinaSidor. I kundportalen sparas även statistik enligt myndighetskrav på uppgifter om ackumulerade volymer. På detta sätt får ni full kontroll över era flöden och kostnader.

Utrustning anpassad till er verksamhet

EcoSimplex® passar alla typer av företag – oavsett verksamhetsinriktning. Utrustningen finns i flera olika storlekar beroende på avfallsmängd. Inredningen i själva utrustningen anpassas för hantering av det farliga avfall som uppstår inom er specifika bransch eller företag och tillsammans tar vi fram tömningsintervaller. Skåpen är anpassade för nordiskt klimat och kan även placeras utomhus.

Tjänsten är säker och effektiv och gör det enkelt för er som kund att bli av med ert farliga avfall samtidigt som ni visar omtanke om vår miljö.

Säker hantering i 5 enkla steg

1. Inventering & rådgivning

Tillsammans gör vi en inventering av ert farliga avfall och ett lämpligt tömningsintervall tas fram.

2. Dimensionering & utkörning av utrustning

Valet av skåp och inredning görs utifrån era behov och önskemål, och ställs ut hos er.

3. Hållbar & säker transport

Vid tömning av skåpet transporteras materialet säkert i våra bilar av utbildad personal som ser till att transportdokument upprättas samt att allt är rätt emballerat och uppmärkt.

4. Avfallsbehandling & materialåtervinning

Vi ser till att materialet hanteras på bästa möjliga sätt genom miljöanpassad behandling och återvinning. Vi kräver att alla samarbetspartners har erforderliga tillstånd.

5. Dokumentering & statistik via MinaSidor

Via vår kundportal MinaSidor har ni tillgång till era transportdokument, er avfallsstatistik samt kostnadsrapporter.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster