Farligt avfall

Utbildning för hantering av farligt gods

Utbilda er personal i hantering av farligt gods utan att störa den dagliga driften.

Utbildning anpassad efter er verksamhet  

All personal som på något sätt är delaktig i transporter av farligt gods måste vara utbildade för de uppgifter som de utför. Utbildningskravet gäller t.ex. personer som klassificerar farligt gods, som utfärdar transportdokument eller som förpackar, lastar och lossar farligt gods. Våra säkerhetsrådgivare håller ADR 1.3-utbildningar och kurser inom farligt avfall. Innehåll och utformning anpassas efter ert behov. 

Syftet med utbildningen är att er personal ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som hanteras samt vilka regler som skall tillämpas. Utbildningsformen benämns vanligen ADR 1.3 och finns beskriven i föreskrifterna ADR-S och RID-S. 

Vi tar säkerhet på största allvar. I tjänsten ingår därför: 

  • säkerhetsrådgivning
  • miljökonsultation
  • EcoSimplex® - vår tjänst för farligt avfall 
Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster