Rulltrappa sedd nerifrån

PreZeros utgångspunkt

Vi på PreZero arbetar dagligen med utgångspunkt i att vara en hållbar samarbetspartner. Vår affärsidé är att erbjuda hållbara, innovativa och flexibla tjänster och produkter inom återvinning med hög kvalitet, kunskap och service.

Avfallshantering för alla typer av verksamheter  

Vår affärsidé formar oss till den vi är och lyder: PreZero erbjuder hållbara, innovativa och flexibla tjänster och produkter inom återvinning med hög kvalitet, kunskap och service.   

Vi har arbetat med avfalls- och återvinningsfrågor i många år. För oss är det vår historia, vår nutid och vår framtid - vårt DNA helt enkelt. Dessa erfarenheter och vår etablering i näringslivet har bidragit till synen på oss som en hållbar samarbetspartner inom återvinning och avfallshantering. Och detta är vi stolta över.  

Trygghet, engagemang och nytänkande  

Våra värderingar, trygghet, engagemang och nytänkande, styr vår verksamhet i grunden och gör oss till den vi är. De guidar såväl företaget, som våra medarbetares vardag i mötet med kunder, leverantörer och kollegor.

En hållbar verksamhet 

Vår mission är att sluta cirkeln mellan produktion och avfall genom att tänka annorlunda, ta ansvar och ständigt utveckla nya innovativa lösningar i nära partnerskap med kunder och samhälle.

Det är vårt driv och vårt mantra. Med stöd av vår arbetsmetod, Zero Waste-metoden, och vårt erbjudande ser vi alltid till att inkludera och utveckla alla delar som skapar värde för kund, miljö, ekonomi och samhälle. 

Läs mer om PreZero