Paketerade tjänster

Med våra paketerade tjänster kan ni vara säkra på att ert matavfall, sekretessavfall, farliga avfall och oljeavskiljarsystem tas om hand på ett säkert, hållbart och regelrätt sätt. Samtidigt kan ni följa hanteringen med utförlig dokumentation.