SafeSimplex® - för sekretessmaterial

När känslig information hamnar i orätta händer beror det oftast på slarv och tidsbrist. Slarv som kan få förödande konsekvenser för både individer och företag. När företag nedprioriterar att kartlägga sin känsliga information blir hanteringen av sekretassavfall ett svåröverskådligt område. Vi har en lösning på det. Vi erbjuder en säker, hållbar och välplanerad sekretesshantering – SafeSimplex®.

Sekretesshantering – oavsett material 

I stort sett alla företag har någon typ av känslig information och/eller affärshemligheter som bör förbli hemligasekretessmaterialGenom vår tjänst SafeSimplex® kan flera informationsbärande materialtyper hanteras samtidigt – både papper och elektronik. Detta möjliggör en reducering av transporter med bibehållen leveranssäkerhet. 

SafeSimplex® ger er:

• Säker informationshantering
• Enkel hantering
• Destruktion på plats
• Mindre miljöpåverkan med färre transporter
• Återvinning av ert sekretessmaterial

Ha koll på ert sekretessmaterial hela vägen 

SafeSimplex® destruerar uttjänt, felaktigt eller inaktuellt material som bär känslig information. Destrueringen sker på plats hos er som kund direkt i bilen av en speciell kvarnutrustning. Tjänsten utförs av säkerhetsutbildad personal som följer tydliga rutiner. Med digitala kontrollsystem kan ni följa destruktionen och hanteringen av sekretessmaterialet hela vägen. 

Eftersom mycket av materialet går till återvinning kan ni med SafeSimplex® värna både om individens integritet, ert företags informationssäkerhet, liksom om miljön. Det är en hållbar tjänst för säker och effektiv sekretesshantering. 

Såhär fungerar tjänsten - säker sekretesshantering i 7 enkla steg 

1. Analys & planering

En plan tas fram genom att vi tillsammans gör en analys av säkerheten och flödet av sekretessmaterial. 

2. Information till personalen

Er personal informeras om hur den nya, enkla tjänsten fungerar och vad som händer med materialet. 

3. Utkörning & placering av behållare

Valet av antal och storlek på behållare eller sekretesskärl görs utifrån era behov och önskemål, och ställs ut hos er. 

4. Tömning & sekretessdestruktion

Vid tömning kontrolleras lås. Innehållet destrueras på plats och kärlen ställs sedan tillbaka. Möjlighet finns för er att övervaka hela processen. 

5. Dokumentation

En destruktionsrapport med bekräftelse på att informationsmaterialet förstörts, när det skedde och vem som övervakade processen, skickas till er. 

6. Hållbar & säker transport

Det destruerade materialet transporteras i SafeSimplex®-bilen av säkerhetsutbildad personal. 

7. Återvinning av materialet

Det destruerade materialet som nu är lastat körs till återvinning. 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster