Återvinningstjänster för köpcentrum

En enkel och tydlig källsortering på lagret, lastkajen eller i butikernas små utrymmen ger en smidig hantering för alla hyresgäster, samtidigt som den blir osynlig för centrumets besökare.

Smarta lösningar för ökad hållbarhet 

Vi har erfarenhet från tusentals kvadratmeter av inomhusmiljöer och vet vad som krävs för att skapa ordning och hållbarhet i olika typer av centrumfastigheter. Vi vet till exempel att en stor mängd av avfallet i ett köpcentrum är skrymmande emballage. Med en genomtänkt komprimeringslösning av materialet frigör vi välbehövlig yta. 

De positiva effekterna av vår helhetslösning blir som störst när utrustning, tömning och rutiner anpassas till era varuflöden. Ni får behållare med tydlig skyltning och vi ser till att era hyresgäster informeras och förses med ett bra informationsmaterial. 

Vi arbetar efter vår metod miljöcirkeln®: 

  1. Inventering och analys av er avfallshantering 
  2. Optimering av ny och effektiv återvinningslösning anpassad för er verksamhet 
  3. Sortering och riktlinjer för säkerställande av avfallets/materialets kvalitet 
  4. Hantering och hållbar transport till förädling av nya resurser 
  5. Rapportering, statistik och återkoppling om samarbetet 

Läs mer om vår återvinningsmetod miljöcirkeln®.

Som kund hos SUEZ får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

  • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
  • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
  • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
  • Källsortera - vår sorteringsguide för enkel hantering av alla typer av material. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster