Återvinningstjänster för vård och omsorg

Ökade krav på hållbarhet samtidigt som administration och förvaltning ges allt mindre tid och utrymme, är en ekvation som sällan går ihop. Tillsammans kan vi lösa den genom att skapa en återvinningslösning som sparar tid, plats och pengar, och som dessutom bidrar till en tydligare hållbarhetsprofil.

Anpassade lösningar för en effektiv återvinning 

Inom vård och omsorg finns särskilda krav på hantering av avfall. Vi ser tillsammans över er hantering där vi identifierar risker, tar fram underlag för dokumentation och rutiner för en tryggare hantering av avfallet. Med oss som samarbetspartner blir återvinningen smidig för alla användare och samtidigt osynlig för patienterna. 

De positiva effekterna av vår återvinningslösning blir som störst när utrustning, tömning och rutiner anpassas till era arbetsprocesser. Ni får de behållare och den kringutrustning som er verksamhet kräver. Dessutom tillhandahåller vi tydligt informationsmaterial som underlättar återvinningen för era anställda. 

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster