Ryggtavlan på en miljöarbetare iklädd orangea arbetskläder med texten PreZero på ryggen.

Personal på plats

Att satsa på att bli mer hållbara ska inte göra er verksamhet lidande, tvärtom. Om ni känner att ni inte har möjlighet att lägga den tid och energi på er återvinning som ni önskar, då kan Personal på plats vara lösningen för er.

Med Personal på plats behöver ni inte oroa er för några tidskrävande bekymmer med återvinningen. Ni behöver inte ens tänka på att dra fram kärlen när det är dags för tömning. En av våra duktiga medarbetare tar hand det åt er. 

Öka er hållbarhet medan ni fokuserar på er verksamhet  

Vi tror på att alla bör göra det man är bäst på. Genom att lägga till tjänsten till er befintliga återvinningslösning kan ni fokusera på er kärnverksamhet och slippa extra arbete med avfall och återvinning. Gör besparingar genom att låta er personal fokusera på sin produktion så tar vi hand om avfallet och logistiken.  

Följ upp arbetet digitalt  

Vi ser till så att återvinningen blir tydlig, användarvänlig och integrerad i er verksamhet. Vi hämtar restmaterialet direkt från era lokaler, stationer eller arbetsplatser och ser till att det är snyggt och iordningställt när vi lämnar. Alla materialfraktioner registreras digitalt, vilket möjliggör en effektiv uppföljning och utvärdering. Självklart ser vi alltid till att så mycket som möjligt förädlas till återvinningsbart material. Vi ser till att hålla hög sorteringsgrad på ert avfall och att det blir återvinnbart material.  

I tjänsten ingår:  

 • logistikhantering för avfallet
 • information och utbildning i avfallshantering
 • ser till så företagets och beställares krav uppnås

Som kund får ni:  

 • en verksamhetsanpassad återvinning
 • ett effektivare arbetsklimat
 • lokaler fritt från onödigt skräp
 • effektiv uppföljning och utvärdering
 • mer tid att fokusera på er kärnverksamhet
 • ekonomiska besparingar
 • säkrare arbetsplats och lägre produktionsbortfall
 • optimala hämtningsrutiner och färre transporter
 • en lösning som följer byggets/verksamhetens faser
 • platsanpassade miljöstationer
Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterade tjänster