PreZeros återvinningsanläggningar

På återvinningsanläggningen kan ni lämna ert utsorterade avfall till återvinning, även sådant avfall som inte är förpackningar och tidningar. Återvinningsanläggningarna är i första hand till för företagskunder, men på en del av dem kan även privatpersoner lämna sitt avfall.