Papperspåse i detaljhandel

Återvinningstjänster för detaljhandeln

Om det är trångt på lagret och lastkajen är för liten kan en hållbar återvinning kännas omöjlig. Vi erbjuder smarta återvinningslösningar som inte tar upp värdefullt utrymme.

Förenklad källsortering och ökad hållbarhet 

En stor mängd av avfallet inom detaljhandeln är ofta skrymmande emballage. Därför erbjuder vi en genomtänkt komprimeringslösning av materialet för att frigöra välbehövlig yta. En enkel och tydlig källsortering på lagret, lastkajen eller i angränsande utrymmen ger en smidig hantering för alla medarbetare, samtidigt som den blir osynlig för butikens besökare. De positiva effekterna av vår helhetslösning blir som störst när utrustning, tömning och rutiner anpassas till butikens varuflöden och våra effektiva återvinningslösningar passar därför alla typer och storlekar av butiker och varuhus.

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster