Bygg, riv och anläggning

Återvinningstjänster för bygg, riv och anläggning

Begränsat utrymme för återvinning trots högre krav på ökad sorteringsgrad behöver inte bli ett problem i byggprojektet. Vi erbjuder en smart och flexibel sortering som följer arbetets olika faser och vi vet vad som krävs för att få återvinningen att fungera på både stora och små arbetsplatser.

Hur vi effektiviserar er återvinning av byggavfall 

En bra återvinning betyder optimerade tömningar och rätt placering av utrustning för att minimera risker för driftstopp. Med oss som samarbetspartner får ni en hållbart smart återvinningslösning med högt uppsatta återvinningsmål, tydlig uppföljning av statistik och välplanerade hämtningsrutiner för färre transporter. 

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster