En del av en större enhet

PreZero är ett internationellt växande företag inom hållbar resurshantering och en drivande kraft i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Hållbar återvinning på fler platser världen

PreZero som är den internationella miljödivisionen inom Schwarzkoncernen - en av Europas största detaljhandlare där även Lidl ingår - har ett tydligt mål att bidra till minskad konsumtion av resurser längs hela värdekedjan inom koncernen och samhället i stort.

PreZero tillhandahåller en rad tjänster inom avfallshantering och återvinning så som materialinsamling, sorteringslösningar, materialförädling och råvaruförsäljning. Under samma tak finns dessutom expertis längs hela värdekedjan. PreZero är ett relativt ungt och nytänkande företag med målet att skapa en värld där inga resurser slösas bort utan tas tillvara genom en hållbar cirkulär hantering. PreZeros mål är att bidra till att det uppstår zero waste/noll avfall, och det är för att nå dit som vi går till jobbet varje dag. Vi är PreZero.

Internationellt sysselsätter PreZero totalt cirka 4 800 medarbetare på drygt 140 platser i Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien, Sverige, Österrike, Italien och USA. Det är ett företag med viljan och förmågan att växa globalt och driva utvecklingen inom området för återvinning och avfallshantering.

PreZero realiserade en omsättning på cirka 500 miljoner euro under räkenskapsåret 2019.

Varje år bidrar PreZero till en hållbar framtid genom att säkra, optimera och förnya de använda resurserna. PreZero samlar in nästan 4 miljoner ton avfallsmaterial per år, förädlar ca 2 miljoner ton till råvara och lokal förnybar energi. PreZero är en nyckelspelare i den cirkulära ekonomin för en hållbar resursförsörjning. 

Läs mer om PreZero i världen på prezero.com

Relaterad läsning