Trygg hantering av oljeavskiljarsystem med PetroSimplex®

För att din oljeavskiljare ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att ta prover, tömma och rengöra den i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer och myndigheternas krav. Vi erbjuder en hållbar och enkel helhetslösning för kontroll och underhåll av oljeavskiljarsystem - PetroSimplex®.

Uppfyller ni myndighetskraven på er oljeavskiljare? 

Alla verksamhetsutövare som har en oljeavskiljare i sin verksamhet är ansvariga för att kontrollera dess funktion och utföra underhåll på den. Underhåll och kontroll bör utföras minst var sjätte månad enligt standarden SS-EN 858-2 och kontrolleras vart femte år i samband med tömning och rengöring. För att veta att oljeavskiljningen fungerar ska utgående vatten från oljeavskiljaren provtas och analyseras. Vilka parametrar som ska analyseras bestäms vanligen av tillsynsmyndigheten. Detta kan vara tidskrävande att ha koll på och att utföra. Vi utför kontroll, tömning, filterbyte, provtagning och rapportering för oljeavskiljare och avskiljare till fordonstvättar.  

Smidigt underhåll av oljeavskiljare i 5 enkla steg 

1. Planering 

En plan tas fram genom att vi tillsammans kommer överens om ett lämpligt tömningsintervall. 

2. Avisering 

Vi kontaktar er angående vilken dag vi kommer ut för att besöka er. 

3. Tömning och/eller kontroll 

Tömning och/eller 6-mån kontroll, 5-årskontroll utförs enligt ackrediterad standard 

4. Återvinning av avfallet 

Oljeavskiljarslammet körs till godkänd mottagare för omhändertagande och återvinning. 

5. Dokumentation 

Transportdokument och eventuell kontrollrapport skickas till er via e-post.

Hantering som är säker, trygg och hållbar 

Med PetroSimplex® ser vi till att besiktning/kontroll, tömning, filterbyte, mm. för oljeavskiljare och avskiljare till fordonstvättar utförs med rätt intervaller. Med vår kompetenta personal och moderna fordon gör vi det enkelt för er att möta myndighetskraven. Vi är ackrediterade av Swedac och arbetar enligt svensk standard SS-EN 858-2. Ni får all nödvändig dokumentation lättillgänglig via kundportalen direkt här på hemsidan. 

Inom ramen för vår kunskap och ackreditering bistår vi med: 

6-månaderskontroll som omfattar mätning av tjockleken på slam och olja samt funktionskontroll på larm och automatisk avstängning. Dessutom utförs alltid en okulärbesiktning. 

5-årskontroll görs enligt svensk standard SS-EN 858-2. Dessutom görs täthetskontroll med läckagesökningssystemet Leakfox 

Besiktning/5-årskontroll - oljeavskiljaren töms och rengörs. En person stiger ner i avskiljaren och kontrollerar att oljeavskiljaren uppfyller kraven och täthetsprov utförs. Efter utförd besiktning/kontroll lämnar vi en rapport som dokumentation. 

Provtagning – Vi utför samlingsprov där provtagningen görs i intervaller under sex timmars tid. Efter varje provtagning skickas provet till ackrediterat laboratorium för analys och ni får en analysrapport.  

Tömning - Vid en tömning görs en 6 månaders okulärbesiktningskontroll. Oljeavskiljarespolränna, provtagningsbrunn och filterinsats töms och rengörs. Filtret byts om det inte uppfyller kraven och tjockleken på slammet och oljan mäts. Dessutom utförs en funktionskontroll av larm och automatisk avstängning. 

Oljeindexprov vid provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare utan flöde görs provtagningen cirka tre veckor efter tömning eller enligt miljömyndighetens krav.  

6-timmarsprovtagning- Provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare ca tre veckor efter tömning eller enligt miljömyndighetens krav. Provet ska tas under 6 timmar när anläggningen är igång. 

Relaterade tjänster