Återvinningstjänster för lager och logistik

Förenkla er hantering av stora avfallsvolymer med smarta återvinningslösningar. Vi ser till att ni får den utrustning, de tjänster och de tömningsintervaller som materialflödet och ert arbetssätt kräver.

Så effektiviserar vi er återvinning 

Med en genomtänkt komprimeringslösning frigörs lageryta från skrymmande material samtidigt som fyllnadsgraden i återvinningscontainrarna ökar. Vi kan dessutom erbjuda er smarta containrar och komprimatorer, med digitala fyllnadsaviseringar. Med oss som samarbetspartner tar återvinningen mindre tid och ni kan lägga större fokus på er verksamhet. 

Vår återvinningslösning skapar hållbar hantering av allt som blir över från lagerytor, serviceenheter och godsmottagning. Det är en helhetslösning som även minskar och effektiviserar er internlogistik genom att utrustningen placeras där avfallet uppstår.  

Vi arbetar efter vår metod miljöcirkeln®: 

  1. Inventering och analys av er avfallshantering 
  2. Optimering av ny och effektiv återvinningslösning anpassad för er verksamhet 
  3. Sortering och riktlinjer för säkerställande av avfallets/materialets kvalitet 
  4. Hantering och hållbar transport till förädling av nya resurser 
  5. Rapportering, statistik och återkoppling om samarbetet 

Läs mer om vår återvinningsmetod miljöcirkeln®.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

  • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
  • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
  • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
  • Källsortera - vår sorteringsguide för enkel hantering av alla typer av material. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster