Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Att ha god kontroll över det farliga avfall som finns i samhället är en nationell angelägenhet och av stor vikt för att kunna säkerställa korrekt hantering. Detta är en relativt ny uppfattning i Sverige. Så sent som den 1 november 2020 tillkom en lag om att verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall ska rapportera in detta till ett nationellt digitalt avfallsregister. Det är Naturvårdsverket som utvecklat RIA det digitala system som skapar bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Tillsammans med PreZero kan du som kund få all den hjälp och guidning som behövs för att följa den nya lagen.

Vem ska rapportera in i spårbarhetssystemet?

Rapporteringen gäller alla yrkesmässiga verksamheter i Sverige som producerar, transporterar, behandlar och vidareförmedlar farligt avfall.

Vad rapporteras i spårhetssystemet?

De uppgifter som ska rapporteras in är bland annat avfallsproducent, transportör, mottagare, avfallskod (tidigare ewc-kod), volym, behandlingskod (R&D-kod)  och datum. Det är av stor vikt att man tänker på hur man benämner avfallet. Korrekt benämning enligt Avfallsförordningen hittas här.

När ska uppgifterna rapporteras i spårbarhetssystemet?

Uppgifterna ska antecknas i kronologisk ordning och lämnas kontinuerligt i samband med utförandet.

FA-rapportering.png

Bilden går att ladda ner här.

Vad innebär det för er som kund

Ni som kund har era samlade uppgifter och statistik över det farliga avfallet i PreZeros kundportal. Innan det nya spårbarhetssystemet träder i kraft rekommenderar vi våra kunder att se över den egna verksamhetens uppgifter gällande benämning av avfall och avfallskoder.

För att ansluta sig till tjänsten behöver ni som kund:

  • Lämna era kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och mejladress
  • Godkänna tjänstevillkoren

I samband med att ni bokar er hämtning hos PreZero ser vi till att all rapportering till Naturvårdsverket är korrekt. Vi tar hand om hela hanteringen och dokumentationen som ska rapporteras in i spårbarhetssystemet, allt från transportdokument, mottagningskontroll av avfall till rapportering av eventuella avvikelser.

Som kund hos PreZero kan ni vara trygga med att alla rapportering sker enligt de regler som gäller. Vilka anteckningar som har förts och rapporterats presenteras i Kundportalen. Avgiften för tjänsten är 269 kr per tömningstillfälle och anteckning och debiteras i samband med den ordinarie fakturan.

Ytterligare information om RIA finns här och frågor och svar om det nya rapporteringssystemet finns här.

Relaterat innehåll