Livsmedelsbutik

Återvinningstjänster för dagligvaruhandeln

Vi vet hur trånga utrymmen och platsbrist snabbt kan förbättras med en smart återvinningslösning som inte tar upp värdefullt butiksutrymme. Tillsammans med oss kan ni sänka era avfallskostnader och ge er butik en tydligare hållbarhetsprofil.

Hur vi hjälper er att göra skillnad genom återvinning 

Vi ser till att källsorteringen på lagret, lastkajen och i angränsande utrymmen blir smidig för alla användare och samtidigt osynlig för butikens kunder. Material som skrymmande emballage ska inte ta upp onödig plats eller störa verksamheten. Genom en genomtänkt komprimeringslösning av materialet frigörs välbehövlig yta. Ni får behållare med tydlig skyltning och vi ser även till att era butiksanställda utbildas och förses med tydligt informationsmaterial. Dessutom anpassas utrustning, tömningar och rutiner till butikens varuflöden och era specifika behov. 

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster