Skola och utbildning

Återvinningstjänster för skola och utbildning

Bristfällig avfallshantering i korridorer och klassrum kan upplevas omöjlig att komma till rätta med. Vi vet vad som krävs för att skapa en strukturerad och hållbar återvinning i skolans små och stora utrymmen.

Ökad hållbarhet med smarta lösningar  

För att återvinningen ska fungera bra i alla skolans utrymmen måste källsorteringen bli en naturlig del av miljön och placeras i närheten av där materialet uppstår. När källsorteringen inte tar onödig tid eller plats blir hanteringen enkel och kan bidra till en positiv och hållbar arbetsmiljö. 

Med oss som samarbetspartner få ni smartare lösningar, enkla rutiner och tydlig, hållbar inriktning. Ni blir mer hållbara utan att behöva lägga mer tid på avfallshanteringen, dessutom får ni sänkta kostnader för den totala avfallshanteringen eftersom en ökakällsortering ger mindre mängd avfall som går till kostsam förbränning. 

Vi arbetar efter vår egen Zero Waste-metod: 

 1. Kartläggning
 2. Kategorisering 
 3. Beräkning av klimatnytta 
 4. Analys och strategi
 5. Implementering
 6. Digitala verktyg
 7. Insamling och behandling
 8. Måluppföljning

Läs mer om vår återvinningsmetod.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

 • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
 • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
 • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster