Återvinningstjänster för verkstäder

Krånglig hantering och höga avfallskostnader kan förbättras med smarta återvinningslösningar. Vi har stor erfarenhet från verkstadsbranschen och kan erbjuda en effektiv helhetslösning för hanteringen av allt ert restmaterial, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Anpassad källsortering för ökad lönsamhet 

I en verkstad som genererar stora mängder varierat avfall är det extra viktigt att källsorteringen anpassas till verksamheten. Vi erbjuder er därför en anpassad återvinningslösning för att hantera alla typer av material. 

Vår helhetslösning är enkel att använda, den sänker totalkostnaden för er avfallshantering och skapar effektivitet i era arbetsflöden. Tillsammans ser vi till att ni har rätt tömningsfrekvens och rätt placering av utrustningen för att minska driftstopp. Vi hämtar ert restmaterial och ser till att det hanteras på ett korrekt, miljömässigt sätt.  

Vi arbetar efter vår metod miljöcirkeln®: 

  1. Inventering och analys av er avfallshantering 
  2. Optimering av ny och effektiv återvinningslösning anpassad för er verksamhet 
  3. Sortering och riktlinjer för säkerställande av avfallets/materialets kvalitet 
  4. Hantering och hållbar transport till förädling av nya resurser 
  5. Rapportering, statistik och återkoppling om samarbetet 

Läs mer om vår återvinningsmetod miljöcirkeln®.

Som kund hos PreZero får ni flera digitala tjänster som underlättar ert återvinningsarbete: 

  • MinaSidor – kundportalen med tillgång till statistik, tömningsbeställningar, transportdokument, fakturor m.m. 
  • MittPreZero - vår app för tömnings-beställning, hämtkalender, chaufförsavisering via pushnotiser, geotaggning av behållare m.m. 
  • InfoManager - statistikverktyget för tydlig sorteringsuppföljning & analys. 
  • Källsortera - vår sorteringsguide för enkel hantering av alla typer av material. 
Ert avfall är en viktig del i den cirkulära ekonomin

Vi hämtar det utsorterade materialet hos er och ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Utifrån vårt perspektiv är materialet en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid.

Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster