Hushållsavfall kärl

Källsorteringsutrustning

Med anpassad utrustning blir återvinningen enkel och smidig. Med vår utrustning blir återvinningen en integrerad del i er verksamhet, samtidigt som era totalkostnader sänks och ni blir mer hållbara.

Kontorsmöbler
Sorteringsmöbler

Vill ni göra ert kontor mer hållbart? Vi har källsorteringsmöblerna som kan anpassas till just era lokaler.

Sopkärl
Kärl

Vi erbjuder en rad olika kärl för insamling och sortering av återvinningsmaterial. Våra behållare klarar tuffa tag och hjälper er i er återvinning.

Säckhållare
Burar och säckhållare

Våra burar och säckhållare underlättar arbetet med insamlingen och sorteringen av bland annat wellpapp, kartonger och mjukplast.

Digitala produktblad

Ladda ner digitala produktblad med vårt standardsortiment för sorteringmöbler, kärlburar och säckhållare