PreZeros återvinningsmetod

Som en hållbar samarbetspartner tar vi ansvar för att alla delar som kan bidra till en bättre återvinning tas i beaktande. Det innebär att vi ständigt söker nya perspektiv, som leder till att våra kunders avfall kan förädlas till värdefull råvara på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt.

Vår återvinningsmetod miljöcirkeln® 

Vi har tagit fram en återvinningsmetod som vi kallar miljöcirkeln®. Den utgör basen i vår arbetsprocess där vi tar ansvar för materialförädlingen och den logistik som hör till. Genom eliminering av dolda kostnader i form av tids- och materialspill möjliggör processen bättre kontroll och ökad produktivitet för våra kunder.  

Vårt mål är att vi gemensamt med våra kunder ska uppnå ett långsiktigt samarbete kring en kostnadseffektiv, miljö- och arbetsmiljöanpassad avfallshantering. 

Hur vi genom miljöcirkeln® tar hand om hela avfallshanteringen: 

1. Inventering

Först genomför vi en inventering av nuvarande avfallshanterings- och återvinningslösning. Vi analyserar avfallsslag, utrustning, logistiklösningar och volymer. 

2. Optimering

Därefter återkommer vi med ett förslag på lösning sombidrar till att öka er återvinningsgrad. Lösningen innehåller en rekommendation av utrustning, sorteringssystem, hämtningsfrekvens och kostnadsbild. 

3. Sortering 

När vi kommit överens om lösning placerar vi ut den utrustning ni behöver. Vi går igenom rutiner och riktlinjer tillsammans med era medarbetare så att de har den information som krävs för att säkerställa en effektiv sortering. 

4. Hantering 

Vi hämtar och tömmer vid de tidpunkter vi kommit överens om. Därefter transporterar, förädlar och återvinner vi materialet på bästa sätt. 

5. Rapportering

Vi förser er med statistik över volymer och kostnader för att ni ska ha kontroll över er miljöpåverkan. Vid våra uppföljningar och genomgångar kan vi gemensamt kontinuerligt förfina och optimera lösningen ytterligare. 

 

Relaterade sidor