Coop

Det var många kriterier som skulle uppfyllas när Coop skulle välja avfallsleverantör. Bland annat var det viktigt att leverantören hade en tydlig miljöprofil och att de kunde hjälpa Coop på nationell nivå. Valet föll på SUEZ och dess helhetslösningar.  

Det är ett samarbete man inleder, att vi och leverantören tillsammans jobbar för vi ska få en effektiv och kostnadseffektiv hantering som är miljömässigt bra.
Anders Emanuelsson, FM chef för Coop butik och stormarknader

”För oss är miljöprofilen viktig, SUEZ matchade den.” 

“Vi på Coop vill sortera ut så mycket som möjligt”, berättar Anders Emanuelsson, FM chef för Coop butik och stormarknader. SUEZ tar därför hand om hela hanteringen av flera olika typer av avfall, till exempel matavfall och farligt avfall.   

Andra kriterier som SUEZ kunde leva upp till var frågan om pris och kvalitet och vid uppstarten var det viktigt att SUEZ fanns tillgängliga vid potentiella problem. “Uppstarten är vi jättenöjda med, det gick väldigt bra. SUEZ hanterade också de få reklamationer som uppstod på ett bra sätt”, säger Anders.  Ett samarbete med SUEZ innebär även att gemensamt arbeta framåt för utveckling genom uppföljning och tät dialog. Något som Coop i sitt fall uppskattar.  

“Vi har ett bra utvecklingssamarbete, vi har löpande möten och det funkar bra med de kontaktpersoner som jag har, vi bockar av ärenden och löser dem därefter. Jag kan varmt rekommendera SUEZ till andra”.  

Coop Butiker & Stormarknader AB bedriver dagligvaruhandel i 240 butiker med drygt 3500 anställda. År 2019 utsågs Coop som Sveriges hållbaraste matkedja för fjärde gången av Sustainable Brand Index. 

 

Relaterade sidor