SIA Glass och PreZeros samarbete sträcker sig flertalet år tillbaka och många avfalls- och återvinningsbeslut har tagits tillsammans genom åren

SIA Glass

SIA Glass och PreZeros samarbete sträcker sig flertalet år tillbaka och många avfalls- och återvinningsbeslut har tagits tillsammans genom åren. För en tid sedan växlade SIA Glass upp sitt hållbarhetsarbete och insåg i samband med detta att de aldrig besökt PreZeros anläggning i Åstorp, dit allt återvinningsbart avfall transporteras.

Elisabeth Janver
PreZero är otroligt lösningsfokuserade och innovativa. Om vi har en fundering går de hem till sin kammare och klurar. Därefter kommer de alltid tillbaka med en bra lösning som ger win-win för både dem och oss.
Elisabeth Janver, kvalitetschef på SIA Glass

”PreZero är ett otroligt innovativt bolag”

– Helt ärligt ville vi se med egna ögon att PreZero verkligen lever upp till det de säger att de sorterar och återvinner. Vid vårt besök blev vi både imponerade och övertygade om att vi valt helt rätt samarbetspartner för vår avfallshantering. Hållbarhet är en grundpelare i vår verksamhet och vi vill hela tiden utvecklas och titta på hur vi ska kunna återvinna ännu mer av det vi idag slänger i brännbart, förklarar Elisabeth Janver, kvalitetschef på SIA Glass.

Hon vill egentligen tipsa alla som anlitar ett återvinningsbolag att göra ett besök på anläggningen för att få en bredare bild av vad som händer med avfallet på plats.
– Vi fick en massa tankar och idéer på plats och kunde även sitta ner och prata med våra kontaktpersoner på PreZero. Det var även efter detta tillfälle som vi kom i gång med att dela upp vår hårdplast i två olika fraktioner i stället för en, vilket gör att flera av våra plastförpackningar nu kan återvinnas, säger Elisabeth.

– Glassmixen som vi behöver kassera uppgår till så mycket som upp till 700 000 kilo om året. Här har vi fått ovärderlig hjälp av PreZero. I direkt anslutning till vår anläggning har vi en skräddarsydd cirka 10–12 kubikmeter stor tank som omvandlar vårt organiska avfall till en massa som hämtas av PreZero flera gånger i veckan. Denna kör de till en anläggning som omvandlar den till biogas, säger Elisabeth.

Produktion, SIA Glass

För att kunna erbjuda SIA Glass den här typen av tjänst har PreZero skräddarsytt ett komplett system som återvinner avfallet på ett både miljösmart och ekonomiskt sätt.
– Vi är väldigt glada att PreZero kunde utforma ett system som passar vår verksamhet och våra specifika behov. Till exempel sorteras alla våra förpackningar bort per automatik, vilket gör att vi även kan kasta glass från andra varumärken som redan hunnit bli förpackad. Vår egen SIA Glass som vi till exempel sorterar bort på grund av undervikt säljer vi som andrasortering i vår egen butik.

Många av glassorterna från SIA Glass förpackas i pappers- eller plastförpackningar. Eftersom SIA Glass har som mål att sortera och återvinna så mycket som möjligt hade de funderat en del över om de skulle kunna återvinna sin hårdplast på ett effektivare sätt.
– Något vi diskuterade när vi var på besök på PreZeros anläggning i Åstorp. Där och då kom vi fram till att vi skulle börja dela upp vårt hårdplastavfall i två fraktioner. Numera placerar vi glassburkar i en fraktion och annan hårdplats som plastpallar och liknande i en annan, vilket gör att PreZero kan återvinna dem mer effektivt.

Elisabeth berättar att när PreZero och SIA Glass startade sitt samarbete delade de upp sitt avfall i enbart tre fraktioner, som över tid utvecklats till tio. En utveckling som gjort att SIA Glass hela tiden kunnat sortera ut mer av sitt avfall för att sätta tillbaka det in i återvinningsloopen i stället för att enbart låta det gå till brännbart.
– PreZero är otroligt lösningsfokuserade och innovativa. Om vi har en fundering går de hem till sin kammare och klurar. Därefter kommer de alltid tillbaka med en bra lösning som ger win-win för både dem och oss, avslutar Elisabeth.

Produktion, SIA Glass

SIA Glass är en del av Berte koncernen som är Sveriges äldsta familjeägda företag från 1569. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer glass, sorbet och andra frysta desserter till grossister, storhushåll, konsumenter och till andra företag inom branschen.

Relaterade sidor