Vårt arbete med transporter

Alla typer av transporter påverkar miljön mer eller mindre genom utsläpp, spridning av partiklar och ljud. Och eftersom vi har en stor fordonspark är det angeläget för oss på SUEZ att arbeta med frågor kring en minskning av alla dessa tre delar från våra fordon.

Exempel på hur vi arbetar med våra transporter:

  • Vi har en hastighetsbegränsning på våra tunga fordon till 80 km/h. 
  • Det finns teknisk utrustning installerad i våra fordon som underlättar för förarna att köra bränslesnålt, s.k. Eco-driving. 
  • Vi testar och utvärderar olika alternativa fordonsbränslen.
  • I de geografiska områden där det är möjligt att köra på fordonsgas, exempelvis biogas, väljer vi sådana fordon. Cirka 10 procent av våra tunga fordon är gasfordon. 
  • När vi köper in nya fordon väljer vi de med bästa miljöklass. 
  • De däck vi köper in innehåller inte skadliga och cancerframkallande oljor (s.k HA oljor). 
  • Våra transporter och hämtrundor planeras för att åstadkomma färre, smartare och mer effektiva transporter. 
  • Vid sanering av t.ex. förorenade jordar nyttjar vi returtransporter av återvunna jordmassor för att minimera antalet transporter. 
  • Våra lastbilar är utrustade med akutväska innehållande länsar och absorbenter för enkel och snabb sanering vid eventuellt oljeläckage. 

80 km/h för säkerhet och miljö

Med hänsyn till säkerhet och miljö har vi i snart 10 år haft 80 km/h som maxhastighet för våra arbetsfordon. Detta trots att de enligt lag får köra upp till 90 km/h på motorväg eller motortrafikled.

Det första initiativet till hastighetsbegränsning togs i vår transportverksamhet i Helsingborg redan under år 2010. En begränsning som sedan rullades ut för att omfatta alla våra arbetsfordon under de kommande åren.

Trots vår stora fordonspark är vårt miljönytta 20 gånger större än vårt klimatavtryck. Läs mer om det i vår hållbarhetsredovisning.  

                                        

Relaterad läsning