Råvaruförsäljning

Experter på råvaruförsäljning

Vi på PreZero är en betydande leverantör av råvara till tillverkningsindustrin. Att samla in material och producera en returråvara som säljs tillbaka till industrin ligger i vårt bolags gener.

Från restmaterial till återvunnen råvara 

När restmaterial från våra insamlingskunder förädlas genom vår hantering upphör det att vara avfall - det blir en ny råvara att nyttja i tillverkning av produkter. Dessa råvaror har vi god avsättning för på en inhemsk, nordisk och även internationell marknad genom upparbetade affärsrelationer och stora affärsnätverk. Kunderna, som allra oftast är tillverkande enheter, får alltmer upp ögonen för den återvunna råvaran som ett likvärdigt kvalitetsalternativ men med större hållbara vinster. Genom förädlade nya råvaror/resurser av god kvalitet kan tillverkningsindustrin undvika att ta från de allt mer knappa naturresurserna genom att istället köpa in den återvunna råvaran.  

I framkant för den cirkulära ekonomin 

I Sverige är PreZero ett av de drivande återvinningsföretagen på marknaden i att hitta nya sätt att hantera returråvaror och därigenom gå från en linjär utvecklingsmodell till en cirkulär ekonomi som återvinner och återanvänder dem. Vi har stor kompetens och erfarenhet i det team som arbetar med dessa frågor.   

Eftersom returråvara kräver mindre energi och ger reducerade utsläpp vid framställning av nya produkter adderar våra tjänster värde till såväl våra kunders verksamhet, som till samhället och miljön. Det är återvinningens stora bidrag i den cirkulära ekonomin. 

Nya perspektiv

Frågan om miljö och hållbarhet har aldrig viktigare. Och att vara hållbar och lönsam behöver inte vara svårt. Det kräver bara nya perspektiv.

Relaterad läsning