Arbetsmiljö & Säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet

PreZero arbetar ständigt för att våra medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, känna sig trygga och må bra på jobbet. Att vi trivs och har roligt på arbetet visar de undersökningar som vi regelbundet genomför bland alla medarbetare.

Riskbedömning, digitala färdskrivare och spikskor 

Vi förebygger ohälsa och olycksfall genom att gemensamt höja medvetandet och engagemanget för arbetsmiljöfrågor, följa upp händelser samt åtgärda brister. Dessutom har alla medarbetare ett eget ansvar för sin säkerhet och för att följa lagar, regler och de säkerhetsrutiner som finns inom företaget. 

Utvilade medarbetare 

Det är viktigt för oss på PreZero att våra medarbetare är utvilade och engagerade i sitt arbete. Alla fordonsförare ska ta sina lagstadgade raster i arbetet, därför är digitala färdskrivare installerade i alla tungafordon, även i de som inte omfattas av kör- och vilotidslagen vilket exempelvis kan vara fordon för hämtning av hushållsavfall. 

YKB-utbildning

YKB (Yrkeskompetensbevis) är ett kort för yrkesförare som visar att de har den kompetens som krävs. Tack vare detta är våra förare utbildade i bland annat ergonomi och hälsa, säkerhets- och kundfokus, lagar och regler samt godstransporter och sparsam körning. 

Halkolyckor

PreZero verkar i kallt väder under flertalet månader när det kan vara is på marken. För att förebygga halkolyckor har alla PreZeros medarbetare möjlighet att använda broddar i arbetet. 

Hjälpmedel vid nätning

Olyckor vid nätning av containrar kan ge allvarliga konsekvenser. Därför använder PreZero ett automatiskt system för av- och pånätning. Hjälpmedlet är standard för alla PreZeros nya fordon och har även eftermonterats på ett antal befintliga fordon. 

Riskbedömning av platser

Arbetet med riskbedömning av körturer är viktig. Syftet är att minska olycksrisken för oskyddade trafikanter och PreZeros egna medarbetare. Vid bedömningarna identifieras riskfyllda områden och PreZero vidtar förebyggande åtgärder. Det kan bland annat handla om backning, backkrön samt närhet till skolor och förskolor. 

Relaterad läsning