Framtid

Fokus på kundrelationer

Vår verksamhet och vårt erbjudande styrs av våra kunders behov. Vårt kundfokus tar hänsyn till både uppströms- och nedströmskunder, som båda bidrar till den cirkulära ekonomin.

Våra kunder är viktiga för den cirkulära ekonomin 

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att alltid ha kundfokus – att ha förståelse för våra kunders behov och önskemål, såväl befintliga som nya. Idag är det viktigt att göra det lätt för kunderna att vara en del av ett hållbart samhälle och få dem att känna att de bidrar i den cirkulära ekonomin genom smarta återvinningslösningar.

Vi ser en trend i att kunderna i allt högre grad vill kunna göra saker på egen hand men samtidigt få hjälp med sina utmaningar. Här måste vi följa med dessa önskemål genom en ständig utveckling av våra digitala plattformar och vårt digitala serviceutbud så att vi kan erbjuda de tjänster som finns.  

Två kundtyper som formar morgondagens affär 

I vår verksamhet finns två typer av kunder – en i varsin ände av vår affärsprocess. Uppströmskunder är de vi samlar in restmaterial hos och nedströmskunder är de kunder som vi avsätter det förädlade restmaterialet hos.

Våra uppströmskunder ställer allt större krav på spårbarhet för sitt restmaterial. Likaså är det viktigt för våra nedströmskunder, som använder materialet vid tillverkningen av nya produkter, att materialet blir kvalitetssäkrat så att deras hantering blir korrekt.

Vi möter båda kundtyperna med kunskap och erfarenhet på deras respektive marknader – där vi tillsammans utformar morgondagens affär 

Relaterad läsning