Återvinningsindustrierna

PreZero är en del av Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna, ÅI, är branschorganisationen för Sveriges återvinningsföretag.

Organisationens främsta uppgift är att arbeta för sunda konkurrensutsatta marknader och att avfall blir en industriell råvara. En av de viktigaste frågorna är därför att arbeta för att marknadsmässiga lösningar och konkurrensneutralitet införs på avfalls- och återvinningsområdet. En annan viktig fråga är att stimulera och stötta medlemsföretagen så att de arbetar långsiktigt och aktivt med miljö och etik i sina verksamheter.

PreZero är en mycket delaktig medlem i ÅI, där vår vd Mårten Widlund även har uppdraget som vice ordförande.

Circular Sweden

ÅI är en del av företagsforumet Circular Sweden, tillsammans med aktörer om Axfood, IKEA och H&M. Forumet driver cirkulära produkt- och materialflöden framåt med visionen och målet om 100 procent cirkulära materialflöden och Sverige som ledande marknad inom dessa till 2030.

Läs mer på circularsweden.se

Färdplan för fossilfri återvinning

Under 2020 lanserade Återvinningsindustrierna en färdplan för fossilfrihet som i oktober samma år lämnades över till regeringen.

Läs mer om ÅI

Läs mer om branschorganisationens uppdrag och branschfrågor på ÅI:s sajt.

Relaterade sidor