Vi kan bli ert ombud i rapporteringen av det farliga avfallet

De regler som började gälla den 1 november 2020 skiljer sig från tidigare regelverk genom att företag och verksamheter nu måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Tidigare fanns dessa uppgifter endast antecknade hos varje enskilt företag och verksamhet, och endast behövt redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Inget extra arbete för er som kund

Eftersom dessa nya regler innebär extraarbete hos de företag och/eller verksamheter där det farliga avfallet uppstår eller på annat sätt hanteras, eller förmedlas, erbjuder vi oss nu att agera ombud för våra kunder. Som ombud övertar vi ansvaret för inrapporteringen av anteckningen om det farliga avfallet till Naturvårdsverket, ett avfallsmaterial som vi redan ombesörjer insamling och transport av.

Det enda ni behöver göra är att godkänna oss som ert ombud, resten tar vi hand om. Ni kan ägna er åt er kärnverksamhet utan att behöva lägga tid på dokumentation om det farliga avfallet. Godkännandet gör ni via formulären nedan. Enklare än så här blir det inte.

Fyll i ett av formulären nedan för att godkänna PreZero som ert ombud i hanteringen av det farliga avfallet.

För avfallsproducent

Ombudsgodkännande för rikstäckande kunder

Ombudsgodkännande för storkunder

Ombudsgodkännande för lokala kunder (via PreZeros kundportal)

För mäklare

Ombudsgodkännande för mäklare

För att kunna registrera ombudsgodkännandet för mäklare behöver ni vara inloggad på Kundportalen MinaSidor.

Läs gärna mer om de nya reglerna för rapportering av farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida och här på vår sida.