Restavfall

Vad är restavfall? 

Restavfall, eller hushållssopor som det i folkmun kallas, är primärt det avfall som kommer från privata hushåll. Mycket av restavfallet går i regel att sortera ut för återvinning och matavfallsåtervinning men det som fortfarande blir över som t ex kattsand, blöjor och tandborstar går till förbränning. 

Hur vi arbetar med restavfall 

Vi hämtar restavfall på uppdrag av kommuner och transporterar det till mottagnings- och behandlingsanläggningar som kommunen anvisar. Det innebär att vi oftast inte utför någon hantering av detta avfall, utan det transporteras direkt till förbränning.  

Vad händer sedan? 

Restavfall är en viktig råvara för värmeverk runt om i Sverige. Energiutvinning med anpassad rökgasrening bildar i sin tur fjärrvärme som håller oss varma om vintern. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor