Hämtning av återvinningsmaterial

Vi hämtar ditt utsorterade återvinningsmaterial - när du vill eller vid schemalagt intervall. När du sorterar ditt återvinningsmaterial bidrar du aktivt till ett hållbart nyttjande av våra gemensamma resurser. Vi hämtar de flesta material och transporterar ditt material till bästa tänkbara avsättning. På så vis ser vi tillsammans till att föra in mer material till återvinning. För att underlätta din källsortering har vi även återvinningsutrustning som hjälper dig hantera ditt återvinningsmaterial på ett enkelt och smidigt sätt.

För att kunna visa tjänsternas tillgänglighet och egenskaper behöver vi ditt postnummer.