Tankdisk (tank clean)

Vi är certifierade enligt CEFIC (SQAS) och kan diska alla typer av tankar och tankcontainrar, vilket även gäller ADR-fordon. We are certified according to CEFIC (SQAS) and can wash all kinds of tanks and tankcontainers, including ADR-vehicles.

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.