Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare och cisternkontroll

Vi erbjuder tömning av fettavskiljare, cisternkontroll och tankrengöring i både förebyggande och i akuta situationer, så att ni slipper risken med driftstopp. Dessutom kan ni med säkerhet veta att er utrustning hanteras på ett regelrätt sätt.

Tömning och besiktning enligt lagar och standarder  

Förutom att vi tömmer er fettavskiljare och utför vi även besiktningar av den. Tillsammans hittar vi ett optimerat tömningsintervall och ser även till att säkerställa lokala och kommunala regler och de standarder som gäller för tömning av fettavskiljning. 

Cisternkontroll för ökad säkerhet och kvalité 

Enligt lag ska alla cisterner ovan och under jord kontrolleras regelbundet. För att undvika olyckor och oplanerade driftstopp erbjuder vi även tankrengöring och lagning från rostangrepp. Slamsugningsbilen är försedd med flera fack, vilket gör att vi kan separera ren olja från förorenad när vi tömmer en cistern. Detta är viktigt vid en cisternkontroll eftersom det bara är den rena oljan som ska tillbaka i tanken. Den förorenade oljan tar vi med oss för oljeåtervinning.  

Relaterade tjänster